Ilmoitus ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä

Ilmoitusvelvollisuus, pelastuslaki (379/2011) 42 §

Jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä pelastuslain 18 §:n 2 momentissa tarkoitettua hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä.

Kiireellisessä hätätilanteessa ilmoitus tehdään aina yleiseen hätänumeroon 112.

Täytä huolellisesti omat yhteystietosi. Otamme sinuun yhteyttä, kun tarvitsemme tarkempia tietoja ilmoitukseen liittyen.

Ilmoittajan yhteystiedot

Ilmoitusta koskevat tiedot

Ilmoitus välittyy valitun kunnan perusteella oikean alueen pelastuslaitokselle.

Rastita alla olevista vaihtoehdoista ne, jotka kuvaavat tilannetta

 

Jos ilmoituksen syy liittyy asunnon tavaramäärään, valitse alla olevan kuvasarjan kuvaa vastaava arvio asunnon tavaramäärästä:


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vastauksesi tallentuvat, kun painat "Lähetä"-painiketta.